WSCE

Binnenkort Online

Wat doen wij ?

Algemene voorwaarden Challenge Tennis Organisatie

 

Breukelen Blaashal / David Loyd Utrecht

 

Een lesuur duurt 50 minuten (10 min zelfstandig inspelen, een les ½ uur duurt 25 minuten (5 min zelfstandig inspelen.

We streven naar complete groepen, mocht de groep toch incompleet zijn, wordt een aangepast voorstel gedaan. Dan wordt of het lesgeld naar rato berekend, of de trainingstijd aangepast.

Een reeds begonnen les wordt niet ingehaald.

U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven.

Wanneer de lesnemer niet in staat is om aan de les deel te nemen, meldt deze dit vroegtijdig bij de

tennistrainer.

De lesnemer verschijnt in correcte tenniskleding en met juiste schoeisel.

De tennistrainer draagt zorg voor de tennisballen en materialen.

De lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.

De tennistrainer kan bij wangedrag en/of motivatiegebrek van de lesnemer besluiten om de training te beëindigen.

Challenge Tennis Organisatie is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van lesnemers.

Bij betreden van de eerste tennistraining gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Ronde Vener / Wilnis buiten

 

Onder een trainingsuur wordt verstaan: 10 minuten inspelen en 50 minuten les. Onder een training van een half uur wordt verstaan: 5 minuten inspelen en 25 minuten les.

Een cursist die zich aanmeldt voor een tenniscursus is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen.

Niet verschijnen op de training is voor rekening van de klant.

Bij het afbreken van de cursus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Afmeldingen door de cursist van tevoren doorgeven aan de trainer (bij voorkeur via sms op 06 54 204 521).

Bij veel verhinderingen kan geen optimale trainingsgroep/indeling worden gegarandeerd.

De lesindeling wordt telefonisch of via email doorgegeven.

Voor de wintertraining wordt een urengarantie gegeven. Voor de jeugd worden 14 van de 18 lessen gegarandeerd, voor de senioren 13 van de 16 lessen.

De tennisschool zal trachten een gemiste training van de cursist (door ziekte of iets dergelijks) in te halen, hiervoor kan echter geen enkele garantie gegeven worden.

Bij afwezigheid van de trainer wordt de training ingehaald. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden de resterende trainingen vergoed.

De tennisschool behoudt het recht om tot twee weken na aanvang van de trainingen de trainingsgroepen te herzien.

Challenge Tennis Organisatie is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van lesnemers.

Bij betreden van de eerste tennistraining gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 

Blauwe Reiger buiten / Loenen buiten

 

Een lesuur duurt 50 minuten , een les ½ uur duurt 25 minuten .

U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven.

We streven naar complete groepen, mocht de groep toch incompleet zijn, wordt een aangepast voorstel gedaan. Dan wordt of het lesgeld naar rato berekend, of de trainingstijd aangepast.

Voor de wintertraining wordt een urengarantie gegeven. Voor zowel de jeugd als de senioren worden 13 van de 16 lessen.

Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

Wanneer de lesnemer niet in staat is om aan de les deel te nemen, meldt deze dit vroegtijdig bij de

tennistrainer.

De lesnemer verschijnt in correcte tenniskleding en met juiste schoeisel.

De tennistrainer draagt zorg voor de tennisballen en materialen.

De lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.

De tennistrainer kan bij wangedrag en/of motivatiegebrek van de lesnemer besluiten om de training te beëindigen.

Challenge Tennis Organisatie is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van lesnemers.

Bij betreden van de eerste tennistraining gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Laatste nieuws

Binnenkort Online